انواع ویزای شینگن چیست؟

بسته به هدف و ماهیت سفر، نوع ویزای شینگن متقاضی تعیین میگردد. نوع این ویزا از طرفی مدت اعتبار این ویزا را تعیین خواهد کرد. بنابراین انواع ویزای شینگن تعیین کننده نحوه و شرایط ورود شما به یک یا چند کشور حوزه شینگن خواهد بود.

ویزای شینگن به ۳ دسته کلی تقسیم بندی میشوند:

ویزای اتحادیه شینگن یا Uniform Schengen Visa) USV)
ویزای اعتبار محدود منطقه‌ ای یا Limited territorial validity visa) LTV)
ویزای ملی یا National Visa

*ویزای اتحادیه شینگن
ویزای اتحادیه شینگن در واقع همان ویزای گردشگری اروپا است. دارنده این ویزا اجازه دارد هر ۶ ماه یک‌بار بمدت حداکثر ۹۰ روز به کشور های عضو اتحادیه شینگن سفر کرده و در آن اقامت داشته باشد.

بر اساس هدف متقاضی از سفر به هر یک از کشور های عضو پیمان، ویزای اتحادیه شینگن به ۳ دسته ویزای A, B, C تقسیم میشوند که طبعا یکی از آن ها به متقاضی تعلق میگیرد.

*ویزای شینگن نوع A
ویزای نوع A نوعی ویزای ترانزیت فرودگاهی است که تنها بفرد اجازه میدهد تا در یکی از فرودگاه‌ های حوزه شینگن پرواز خود را تعویض و به کشوری خارج از حوزه شینگن سفر کنید. این ویزا تنها برای استفاده از فرودگاه‌ های محدوده شینگن معتبر است و فرد اجازه خروج از فرودگاه را نخواهد داشت.

*ویزای شینگن نوع B
ویزای نوع B نیز نوعی ویزای ترانزیتی است که الصاق آن به پاسپورت، به فرد اجازه خواهد داد تا ظرف حداکثر ۵ روز از خاک کشوری در منطقه شینگن عبور کنید.

*ویزای شینگن نوع C
ویزای نوع C در واقع ویزای کوتاه ‌مدت برای سفر به حوزه شینگن است و فرد مجاز است در طول زمانی که هنگام دریافت این نوع ویزا مشخص میشود، در کشور های عضو اتحادیه شینگن اقامت داشته باشد. ویزای نوع C خود بسته به اهداف سفر و شرایط متقاضی به ۳ دسته تقسیم بندی میشوند:

ویزای سینگل شینگن یا ویزای یک بار ورود
ویزای دوبار ورود شینگن
ویزای مولتیپل شینگن یا ویزای چند بار ورود

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه ی ویزای شینگن میتوانید با مشاوران حرفه ای روشا گشت در ارتباط باشید تا خدمات کامل در این زمینه را دریافت کنید ، همچنین میتوانید پست ها مرتبط در این زمینه را مطالعه نمایید :

اخذ ویزای شینگن فرانسه 

اخذ ویزای شینگن ایتالیا 

ویزای شینگن تخصص ماست