دلایل ریجکت شدن ویزای شینگن

دلایل ریجکت شدن ویزای شینگن

دلایل ریجکت شدن ویزای شینگن برای ایرانی ها دلایل ریجکت شدن ویزای شینگن ، مخصوصا برای ما ایرانیان نداشتن دلیل محکم و قانونی برای برگشت خود از کشور مورد نظر است و این امر گرفتن ویزا را برای ما غیر ممکن میسازد . اگر نتوانیم دقیقا با شواهد و مدارکی محکم ثابت کنیم که برنامه […]