فرهنگ و آداب ازدواج در اسپانیا

فرهنگ و آداب ازدواج در اسپانیا

 فرهنگ ازدواج در اسپانیا : اکثر عروس های اسپانیایی در مراسم ازدواجشان دسته گلی از شکوفه های نارنج را به دست میگیرند، دلیل آن هم این است که درختان بهار نارنج همزمان باهم میوه و شکوفه میدهد به همین دلیل مردم اسپانیا دسته گل شکوفه های نارنج را نمادی از خوشبختی و شادی میدانند. فرهنگ ازدواج […]