خانه ای جادویی در بارسلون

خانه ای جادویی در بارسلون

خانه ای جادویی در بارسلون کازا بالیو خانه ای جادویی در بارسلون ساختمان کازا بالیو در بارسلون اسپانیا قرار دارد. این ساختمان در سال 1877 ساخته شده و بعدا توسط آنتونی گائودی معروف و Josep Maria Jujol طراحی مجدد شد. کازابالیو در مقایسه با ساختمان لاپدریارا در سطح پایین تری قرار دارد اما بخاطر معماری […]