نیک اندیشان روشا گشت| مجری مستقیم تور اروپانیک اندیشان روشا گشت| مجری مستقیم تور  اروپا
فراموشی رمز عبور ؟

راهنمای سفر به استرالیا

راهنمای سفر به استرالیا

راهنمای سفر به استرالیا


   کشور:استرالیا
  •  km²
  •  million
  • شهرهای بزرگ: سیدنی _ ملبورن
  • استرالیا بیشتر جمعیت استرالیا در مناطق شهری ساکن هستند.سیدنی پرجمعیت ترین شهر استرالیا است. بیشتر جمعیت ۲۳ میلیون نفری تخمینی استرالیا متشکل است از مهاجرین قرن نوزدهم و بیستم که اکثریت ایشان نیز از بریتانیای کبیر و ایرلند بدین کشور آمده اند . جمعیت استرالیا از زمان جنگ جهانی اول تا کنون , چهاربرابر گردیده است . در سال ۲۰۰۱ پنج گروه عمده از میزان ۴/۲۷% جمعیت متولد خارج از استرالیا عبارت بودند از متولدین انگلستان , نیوزلند , ایتالیا , ویتنام و چین . پس از الغای سیاست استرالیای سفید در سال ۱۹۷۳ , ابتکارات متعددی از جانب دولت به منظور گسترش هماهنگی نژادی صورت پذیرفته است که جملگی بر سیاست چند فرهنگی شدن جامعه استوار است. کمتر از ۱۵% از مردم استرالیا در مناطق روستایی زندگی می کنند .
 
English