نیک اندیشان روشا گشت| مجری مستقیم تور اروپانیک اندیشان روشا گشت| مجری مستقیم تور  اروپا
فراموشی رمز عبور ؟

راهنمای سفر به ژاپن

راهنمای سفر به ژاپن

راهنمای سفر به ژاپن


کشور:ژاپن
  • million
  • شهرهای بزرگ:چسا / آکیتا
    ژاپن کشوری کاملاً محصور شده در آب است که با مرزهای آبی با کشورهایچین، کره جنوبی و کره شمالی و روسیه همسایه‌است. این کشور در پایان جنگ جهانی دوم، تمامی متصرفات فراسوی دریایی خود، از جمله کشور کره را که در آن زمان ۴٫۵۵٪ درصد کل کشور را تشکیل می‌داد، از دست داد.
    زندگی در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به نحو چشمگیری تغییر یافته و غربی تر شده است. ترکیبی از عناصر ژاپنی و غربی در زمینه های غذایی، پوشاک و مسکن در ژاپن یافت می شود.
English