آسانترین کشورها برای گرفتن ویزای شینگن با تور اروپا

ممکن است مدتی ذهنتان درگیر این باشد که به کدام کشور درخواست ویزای شینگن بدهم تا پیام رد و یا عدم پذیرش ارسال نکند.

کشورهایی هستند که به راحتی و با کمترین درصد پیام رد و یا پذیرش ارسال می شود ، یعنی آسانترین کشورها برای گرفتن ویزای شینگن هستند که شامل کشورهای زیر می شوند :

لوکزامبورگ :

درصد ریجکتی در سال ۲۰۱۴ – ۲.۱ درصد بوده است.
درصد ریجکتی در سال ۲۰۱۳ – ۰.۷۴ درصد بوده است.
درصد ریجکتی در سال ۲۰۱۲ – ۱.۷ درصد بوده است.
در سال ۲۰۱۳، لوکزامبورگ تنها ۸۴ نفر از متقاضیان را که درخواست ویزای لوکزامبورگ کرده بودند رد کرد و این کشور با کمترین میزان رد شدن در منطقه شینگن بود.در دو سال گذشته اکثر متقاضیان از روسیه، چین و هند آمده بودند.بیشتر ریجکتیها مربوط به اتباع کشور ترکیه بوده است.

اسلواکی :

درصد ریجکتی در سال ۲۰۱۴ – ۱.۶ درصد بوده است.
درصد ریجکتی در سال ۲۰۱۳ – ۱.۱ درصد بوده است.
درصد ریجکتی در سال ۲۰۱۲ – ۱.۲ درصد بوده است.
در دو سال گذشته تعداد درخواست ویزای شینگن اسلواکی تقریبا ۳۰ درصد کاهش یافت.

ایسلند :

درصد ریجکتی در سال ۲۰۱۴ – ۰.۹ درصد بوده است.
درصد ریجکتی در سال ۲۰۱۳ – ۱.۳ درصد بوده است.
درصد ریجکتی در سال ۲۰۱۲ – ۰.۹ درصد بوده است.
در سه سال گذشته، تعداد متقاضیان بطور پیوسته برای ویزای شینگن ایسلند افزایش یافته است و آسانترین کشورها برای گرفتن ویزای شینگن میباشد.

لتونی :

درصد ریجکتی در سال ۲۰۱۴ – ۰.۷ درصد بوده است.
درصد ریجکتی در سال ۲۰۱۳ – ۰.۸ درصد بوده است.
درصد ریجکتی در سال ۲۰۱۲ – ۰.۸ درصد بوده است.
لتونی بعنوان اولین کشور در بین آسانترین کشورها برای گرفتن ویزای شینگن میباشد قرار دارد. در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ کمترین میزان رد و بدل شدن را داشته است.

برای گرفتن ویزای شینگن کشورهای مختلف مثل هلند ، فرانسه ، پرتغال آن هم بدون برگشت میتوانید با روشاگشت در ارتباط باشید.