پیامدهای اقامت بیش از حد مجاز در حوزه شینگن

با وجود این که یک سیاست مشترک برای تمام کشورهای عضو شینگن در مجازات های طولانی مدت وجود ندارد، هر یک از کشورها نوعی مجازات را اعمال میکند.کشور آلمان به سختترین مجازات در منطقه شناخته شده است یا مثلا کشور یونان سنگینترین جریمه های نقدی را برای متخلفان در نظر می گیرد.

اخراج از منطقه شینگن

اخراج از منطقه شینگن ، یکی از پیامدهای اقامت بیش از حد مجاز در حوزه شینگن است که  وقتی شما بیش از حد در قاره اروپا و کشورهای منطقه شینگن اقامت داشته باشید،اخراج شده و به کشور خود بازگردانده خواهید شد.شما خیلی سریع در عرض چند ساعت یا حداکثر چند روز،اخراج خواهید شد.از سوی دیگر، اگر شما در حال کسب درآمد یا فعالیت های غیر قانونی خود هستید،به احتمال زیاد بازداشت خواهید شد.پس از اتمام مجازات،به کشور خود باز خواهید گشت و برای مدت مشخصی از ورود به شینگن ممنوع می شوید.

مشکلات بازگشت به حوزه شینگن

در نظر داشته باشید،از زمانی که پس از اقامت بیش از حد مجاز در کشورهای منطقه شینگن،به کشور خود باز می گردید،برای اینکه بخواهید دوباره به حوزه شینگن و اروپا سفر کنید،با مشکلات زیادی مواجه خواهید بود.افسران مهاجرت و نگهبانان مرزی در مورد افرادی که یکبار خطا کرده اند،مشکوک و حساس می شوند.بنابراین، شما برای گرفتن ویزای شینگن یا عبور از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا با مشکل مواجه خواهید بود.

جریمه

معمولترین مجازات برای اقامت بیش از حد مجاز در منطقه شینگن است.بسته به کشوری که در آن اقامت داشته اید،هزینه ها متفاوت است.با این حال، اگر شما برای مدتی بصورت غیر قانونی در حوزه شینگن باقی بمانید، بجز جریمه ای که به شما اعطا میشود، شما نیز از ورود به ناحیه شینگن برای یک مدت مشخص شده یا حتی برای همیشه ممنوع خواهید شد.

ممنوعیت ورود

ممنوعیت ورود افراد به شینگن معمولا برای افرادی است که بیش از حد طولانی اقامت داشته و یا مشغول فعالیت های غیر قانونی هستند.این ممنوعیت می تواند برای مدت سه سال یا بیش تر باشد.

برای اخذ ویزای شینگن فوری با کمترین اتلاف وقت میتوانید با بهترین تور اروپا ، روشا گشت در ارتباط باشید.