چگونگی تبدیل ویزای توریستی به اقامت دائم در کانادا

تبدیل ویزای توریستی به اقامت دائم کانادا به دلیل این انجام می گیرد که شخص میخواهد به طور دائم در کانادا بماند و در آنجا کار و زندگی کند ، تبدیل کردن ویزای توریستی به اقامت دائم راه های مختلفی دارد که شامل :

مراحل تبدیل ویزای توریستی به اقامت دائم در کانادا

*متقاضی با یک فرد کانادایی یا مقیم دائم کانادا ازدواج میکند و آن فرد اسپانسر وی در داخل خاک کانادا میشود. در این حالت متقاضی میتواند حتی مجوز کار در کانادا بگیرد و آن قدر در کانادا بماند که اقامت دائم کانادا بگیرد. این افراد نیاز به خروج از کانادا ندارند.

*متقاضی تقاضای پیگیری میکند و تقاضای وی مورد قبول قرار میگیرد. اگر این فرآیند شکست بخورد فرد را از کانادا اخراج خواهند کرد.
*متقاضی قبل از مسافرت به کانادا برای مهاجرت به کانادا اقدام کرده است و در میانه مسافرت خود به کانادا با تبدیل ویزای توریستی به اقامت دائم در کانادا موافقت می شود . در این شرایط متقاضی میتواند در داخل خاک کانادا بصورت مجازی ورود کند و ویزای توریستی خود را به اقامت دائم کانادا تبدیل نماید.
*متقاضی تحت شرایط انسان دوستانه تقاضای اقامت دائم کانادا داده است. مهاجرت از طریق مسایل انسان دوستانه برای کسانی شدنی است که به کانادا ممنوع الورود هستند یا قوانین عادی مهاجرت شامل حال آن ها نمیشود.

اما بخاطر صلاح یک یا چند کودک یا بخاطر فشار شدیدی که روی ایشان وجود دارد میخواهند تقاضای اقامت بدهند. دقت کنید که این روش ارتباطی به پیگیری ندارد. موفقیت این دست پرونده ها صد در صدی نیست و تنها باید به کمک یک وکیل یا مشاور حرفه ای صورت بگیرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تبدیل ویزای توریستی کانادا به اقامت دائم در کانادا میتوانید با مشاوران روشاگشت در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.