چگونگی تبدیل ویزای مولتی کانادا به ویزای کاری ؟

در شرایطی دارنده ویزای مولتی کانادا میتواند پس از ورود به کانادا، برای اقامت دائم، اقامت موقت دانشجویی و یا اقامت موقت با ویزای کار اقدام نماید.

نکته مهم در این بین این است که دریافت این ویزا ها در داخل خاک کانادا با خارج آن تفاوتی ندارد و داشتن ویزای مولتی کانادا نیز تاثیری در موفقیت متقاضی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا و یا ویزای کار نخواهد داشت.

قوانین مهاجرت برای افرادی که در زمان درخواست ویزای تحصیلی کانادا، اقامت دائم کانادا و یا ویزای کار کانادا، با ویزای مولتی در در داخل خاک این کشور بسر میبرند، امتیاز ویژه‌ ای در نظر نخواهد گرفت.

شرایط تبدیل تبدیل ویزای مولتی کانادا به ویزای کاری

امکان تبدیل ویزای مولتی کانادا به ویزای کاری وجود ندارد؛ در واقع فردی که با ویزای مولتی کانادا وارد این کشور شده است، اجازه کار ندارد، مگر اینکه:

*همسر متقاضی با ویزای کار یا ویزای تحصیلی در کانادا باشد
*نوع کار و حرفه متقاضی به گونه‌ ای باشد که از منظر قانونی نیاز به مجوز کار در کانادا نداشته باشد
*متقاضی از طریق یکی از روشهای موجود موفق به اخذ اقامت دائم کانادا شده باشد و بخواهد تا پیش از طی *شدن مراحل اداری و دریافت کارت اقامت دائم، کار کند.
*در غیر موارد فوق، فرد دارنده ویزای مولتی کانادا، اجازه کار در این کشور را نخواهد داشت.

مطالب مرتبط : تبدیل ویزای توریستی به اقامت دائم در کانادا ، چجوری ویزای مولتی کانادا بگیریم؟

برای اخذ ویزای مولتی کانادا فوری میتوانید با تیم آژانس گردشگری روشاگشت در ارتباط باشید، و همچنین برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با شماره تماس های ذکر شده تماس بگیرید.