| روشاگشت | 49127|  روشاگشت | 49127
فراموشی رمز عبور ؟

تور اروپا – شهریور 98

تور اروپا شهریور 98

تور اروپا – شهریور 98

تور اروپا – شهریور 98 | قاره ای سبز دلیل نامگذاری این قاره به نام قاره سبز قرار گرفتن آن در یک منطقه کاملا متعدل آن در نقطه ای شمالیست. 

تور اروپا – شهریور 98

عاملی که در واقع در اعتدال آب و هوای آن اثر دارد وجود آب روان گرمی است که در آن وجود دارد و همواره در گردش است

این قاره همچنین دارای جزایر بسیار زیادیست که یکی از بزگترین جزایر آن را میتوان جزایز Beretania  نام برد .

قاره ای پر از ساختمان های تاریخی بسیار زیبا طبیعت ناب همچنین کشورهای مهم تاریخی نظیر پاریس ، مسکو ، لندن و برلین را میتوان اشاره کرد .

تقریبا 1/3  زمین های این قاره قابلیت کشاورزی را دارد که این خود درصد بسیار بزرگی نسبت به دیگر قاره های جهان است

تور اروپا – شهریور 98

سکوت انسان در این قاره به 10 هزار سال قبل بر میگردد ،  اکثریت بیشتر مردمانی که در این قاره زندگی میکنند سفید پوستند

 

تور اروپا – شهریور 98

تور اروپا - شهریور 98

تور اروپا - شهریور 98

تور اروپا - شهریور 98

تور اروپا - شهریور 98