• 02149127

تور ایتالیااسفند ماه

تور ایتالیا

شروع نرخ از ۵٫۲۹۴٫۰۰۰ تومان

تور ایتالیا فرانسه

شروع نرخ از ۷٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان

تور ایتالیا آلمان

شروع نرخ از ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

تور ایتالیا هلند

شروع نرخ از ۶٫۶۴۴٫۰۰۰ تومان

تور ایتالیا فراتسه اسپانیا

شروع نرخ از ۸٫۶۳۴٫۰۰۰ تومان

از تاریخ 2 فوریه 2020 مبلغ ورودی سفارت افراد بزرگسال ۲۰ یورو و کودکان ۵ یورو اضافه خواهد شد.