• 02149127

تور فرانسه

تور فرانسه

شروع نرخ از ۵٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان

تور فرانسه ایتالیا

شروع نرخ از ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

از تاریخ 2 فوریه 2020 مبلغ ورودی سفارت افراد بزرگسال ۲۰ یورو و کودکان ۵ یورو اضافه خواهد شد.