جاذبه های گردشگری جهان و دنیا:
همانطور که می دانید جاذبه های گردشگری جهان نا محدود هستند و هنوز بشر قادر به کشف تمام این جاذبه های حیرت آور نشده است اما ما تصمیم داریم در این مقاله به معروف ترین این جاذبه ها از نظر توریست های سراسر دنیا اشاره کنیم :

1. میدان تایمز – نیویورک

تعداد سالانه بازدیدکننده‌ها: 39,200,000
جاذبه های گردشگری جهان

جاذبه های گردشگری جهان

2. پارک مرکزی – نیویورک

تعداد سالانه بازدیدکننده‌ها: 38,000,000
جاذبه های گردشگری جهان

جاذبه های گردشگری جهان

3. ایستگاه ایالتی – واشنگتن دی‌سی

تعداد سالانه بازدیدکننده‌ها: 37,000,000
جاذبه های گردشگری جهان

جاذبه های گردشگری جهان

4. لاس وگاس

تعداد سالانه بازدیدکننده‌ها:  29,467,000
جاذبه های گردشگری جهان

جاذبه های گردشگری جهان

5. آبشار نیاگارا – نیویورک و اونتاریو

تعداد سالانه بازدیدکننده‌ها:  22,500,000
جاذبه های گردشگری جهان

جاذبه های گردشگری جهان

با تشکر روشا گشت