دلایل برگشت یا ریجکت ویزای شینگن

ریجکت ویزای شینگن یک واقعیت محض است که ممکن است برای هر یک از افرادی که قصد اخذ ویزای شینگن را داشته اند پیش آمده باشد ،  چیزی که اصلا مورد رضایت متقاضیان اخذ ویزا نخواهد بود. اما مسئله اصلی این است که بسیاری از متقاضیان اخذ ویزا گیج میشوند و نمیدانند که چرا ویزای شینگن آن ها برگشت خورده است.

مدرک های جعلی

یک سرنوشت مشترک برای همه ی متقاضیان که تلاش در ارائه اسناد جعلی به سفارت هستند وجود دارد، و رد شدن مطلق ویزا از پیامد های نامطلوب آن بشمار میرود.

گذرنامه ی رنگ و رو رفته

یکی دیگر از دلایل برای عدم صدور ویزا میتواند ارائه گذرنامه ای باشد که در شرایط خوب نگه داری نشده است. بخصوص زمانی که صفحات گذرنامه از هم جدا شده باشند و یا اینکه بخشی از آن گم شده باشد.

گذرنامه ای که معتبر نیست :

افسران سفارت در ارائه ویزا برای گذرنامه هایی که در زیر شرح داده شده انگیزه ای ندارند :

* گذرنامه  هایی که کمتر از سه ماه از اعتبار آن ها باقی مانده اجازه سفر به مناطق شینگن ندارند
* گذرنامه  هایی که دو صفحه خالی برای ویزای مختلف ندارد
*سند دیگر بجای گذرنامه معتبر
* ندادن گذرنامه معتبر برای افرادی که بیشتر از ده سال دارند

نامه مرجع نامعتبر

یکی از دلایل برگشت ویزای شینگن ، ارائه نامه رسمی از مرجعی خاص است که توسط نویسنده تصدیق نشده باشد. شامل :
*ارائه ندادن یک نامه رسمی در سربرگ اصلی با آدرس شرکت و یا نویسنده
*ارائه نامه رسمی که سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد
*ارائه یک نامه رسمی که مهر و امضای نویسنده نامه نداشته باشد

دلیل های بازگشت به کشور

سفارت ها معمولا بررسی میکنند که آیا شخص متقاضی دلایل کافی برای بازگشت به کشورش دارد یا خیر.  مثلا شما میتوانید با ارائه سند ملکی، نامه اشتغال به کار، اگر کسب و کار خود را دارید  این موضوع را اثبات کنید.

سن مورد نظر سفارت :

این موضوع واقعا مسئله ای غیر قابل حلی است که برخی از سفارت  ها ممکن است اگر شما زیر سی سال سن داشته باشید ویزای شما را رد کنند. حتی اگر بخواهید به کشور خود هم باز گردید باز هم اجازه نخواهد داد.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه ی ویزای شینگن و دلایل برگشت ویزای شینگن میتوانید با تور اروپا ، روشا گشت در ارتباط باشید تا در این زمینه راهنمایی های بهتری دریافت کنید تا به راحتی ویزای شینگن را با تایید نهایی دریافت کنید کافیست با روشا گشت در ارتباط باشید.