زمان لازم برای دریافت اقامت اروپا و استفاده از تور اروپا

زمان لازم برای دریافت اقامت اروپا و استفاده از تور اروپا ، به طور مستقیم بستگی دارد که شما کدام کشور را انتخاب کرده اید تا بتوان دریافت اقامت و مقدار سرمایه گذاری شما را بررسی کرد.

یک مثال برای شما میزنیم : شما میخواهید در مالتا که کشوری در مرکز دریای مدیترانه که عضو اتحادیه اروپا و ناحیه شینگن میباشد اقامت و سرمایه گذاری کنید.

میتوان با سرمایه گذاری 200 هزار پوند اقامت انگلستان را در 6 ماه بدست آورد.

میتوان به میزان به میزان 250 هزار یورو می توان اقامت دائم اروپا را در زمان 3 ماه بدست آورد. یا با سرمایه گذاری 200 هزار پوندی اقامت انگلستان را در 6 ماه بدست آورید.

پس نتیجه میگیریم که زمان دریافت اقامت اروپا و ماندن در اروپا با تور اروپا عدد ثابتی نیست و به مقصد شما و سرمایه شما ارتباط مستقیم دارد.

 

زمان لازم برای دریافت اقامت اروپا و استفاده از تور اروپا

راه های ارتباط با تور اروپا روشاگشت: