عجیب ترین نقطه در اسپانیا

یکی از اعجاب انگیز ترین نقطه در اسپانیا روستایی است که زیر صخره ها و کوها ها ساخته شده است که بسیاری از مردمان گردشگر به آن جا جذب می شوند و بیشتر گردشگران از آنجا حتما دیدن می کنند. شما هم اگر طالب دیدن این روستای اعجاب انگیز هستید با تور روشاگشت میتوانید به راحتی سفر کنید.

فکرش را بکنید که یک روستا زیر صخره ها و کوه ها ساخته شده است و بسیاری از مردم در آن جا زندگی می کنند ، خیلی جالب و هیجان انگیز است.

حالا اسم این روستا :

اسم این روستا setenil (ستنیل) است که به هر کسی بگویید این روستا را میشناسد و بسیار معروف است. در این روستا مردم زندگی عادی خود را سپری می کنند. در بین این صخره ها و سنگ ها مردم درخت های زیتون هم پرورش داده اند.

وقتی شما دارید در این روستا قدم میزنید صخره ها را از نزدیک میبینید و میتوانید لمس کنید یعنی تا این حد به شما نزدیک است. گردشگران بسیاری به این روستا جذب می شوند.

دیگر جاذبه ی این روستا :

خانه هایی که لابه لای این صخره ها ساخته شده است ، برج عرب ، مخزن میباشد.

شما میتوانید با بهترین و ارزانترین تور اروپا به این روستای اعجاب انگیز سفر کنید.

حالا یک ویدیویی از این روستا ببینیم: