عواقب مهاجرت با ویزای شینگن جعلی چیست؟

اگر موفق شوید با  ویزای شینگن جعلی از فرودگاه های کشور مبدا ( برای نمونه ایران ) وارد بخش ترانزیت فرودگاه های هلند شده و سپس به فرانسه پرواز کنید , نه در فرودگاه های هلند و نه در فرودگاه های فرانسه انگشت نگاری نمی شوید.

اما اگر پلیس مستقر در فرودگاه ( چه فرودگاه های هلند و چه فرودگاه های فرانسه ) به هر دلیل به اصالت مدارک سفر شما از جمله اصالت گذرنامه یا ویزای شینگن ارائه شده توسط شما ظنین شوند می توانند با دستگاه های انگشت نگاری مستقر در فرودگاه از شما انگشت نگاری بعمل آورده و اصالت ویزای شما را بررسی کنند. پس از اطمینان از ارائه مدارک جعلی سفر پلیس شما را بازداشت کرده و به مقامات قضایی کشور اروپایی مربوطه معرفی خواهید شد.

در صورت استفاده از ویزای شینگن جعلی مشمول بازگردانیده شدن به کشور صادر کننده ویزای شینگن برای بررسی پناهندگی نخواهید شد زیرا استفاده از ویزای جعلی به این معناست که اصلا ویزای مورد استفاده توسط شما معتبر نبوده و توسط مقامات ذیصلاح صادر نشده است که بخواهند شما را مشمول این بخش از قانون دوبلین قرار دهند لذا در اینحالت مشمول آن بخش از قانون دوبلین خواهید شد که پناهجویانی که از هر طریق غیرقانونی وارد هر کشور اروپایی امضا کننده پیمان دوبلین می شوند برای بررسی تقاضای پناهندگی به اولین کشور اروپایی امن که وارد آن شده اند دیپورت می شوند.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه ویزای شینگن مطالب زیرا مطالعه کنید :

اقامت بیش از حد مجاز در حوزه شینگن

دلایل ریجکت شدن ویزای شینگن

ویزای شینگن فوری

سفر به اروپا و منطقه ی شینگن

برای دریافت ویزای شینگن فوری میتوانید با بهترین تور اروپا در ارتباط باشید تا در مدت کوتاه ویزای شینگن را دریافت کنید.