Menu
فرم ارسال پاسپورت
 • لطفا پاسپورت خود را پیوست کنید

 • توجه

  Untitled Document

  توجه داشته باشید تنها پسوند های مجاز ارسال شود

  حجم هر تصویر پایین تر از 1 مگابایت باشد

  تصویر نباید دارای هیچ گونه نویز باشد

  تصویر نباید هیچ شی دیگری در آن وجود داشته باشد

   از قرار دادن دست خود بر روی تصویر اکیدا خودداری فرمایید

 • انواع فایل های مجاز : png, jpg.
 • انواع فایل های مجاز : png, jpg.
 • انواع فایل های مجاز : png, jpg.
 • انواع فایل های مجاز : png, jpg.