فستیوال گوجه فرنگی در اسپانیا

افسانه های زیادی برای جشنواره گوجه فرنگی در اسپانیا
وجود دارد اما به نقل از منابع اسپانیایی در سال های 1944 تا 1945 دسته ای
از جوانان که در کنار رژه نظامی قرار گرفته بودند برای خود نمایی و جلب
توجه مانع زمین خوردن یکی از سرباز ها شدند و نظم رژه را برهم زدند .
بعد از این درگیری پیش اماده و برای حمله از گوجه فرنگی هایی
که در غرفه میوه فروشی کنار خیابان بوده است استفاده میکند .
سال بعد دسته ای از جوانان اسپانیایی برای تفریح و شیطنت اتفاق سال
گذشته را تکرار میکنند با این تفاوت که این بار از قبل گوجه فرنگی ها
را از قبل تهیه کرده بودند .

در سال های بعد همین موضوع الگوی جوانان قرار گرفت تا اعتراض خود
را در رژه ها اعلام کنند تا زمان حکومت فرانسیسکو فرانکو که با وضع
قوانینی این مراسم را ممنوع کرد و با برگزاری ان به شدت برخورد
می کرد . سال ها از این اتفاق و ممنوعیت گذشت تا اینکه حکومت فرانسیسکو تمام شد .

بعد از ان افرادی که بر سر حکومت بالا امدند این رویداد را به عنوان
یک رویداد تاریخی برشمردند و ان را تبدیل یه یک جشن محلی کردند .
و بعد از گذشتن چندیدن سال با تبلیغات گسترده این رویداد تبدیل به
یک فستیوال جهانی شد که هر سال تعداد بسیار زیادی گردشگر
برای شرکت در این فستیوال به اسپانیا سفر میکنند .
چند قاعده مهم در این بازی وجود دارد:
۱.گوجه ها باید قبل از پرتاب شدن له شده باشند.
۲.هیچ شیء دیگری در این بازی نباید پرتاب شود.
۳.شرکت کنندگان نباید راه کامیون های حامل گوجه را سد کنند.
۴.شرکت کنندگان نباید لباس های یکدیگر را پاره کنند.
۵.بعد از دومین زنگ پایان جشن هیچ گوجه ای دیگر نباید پرتاب شود.

فستیوال گوجه فرنگی در اسپانیا

فستیوال گوجه فرنگی در اسپانیا

با وجود تبلیغات گسترده این فستیوال فقط یک روز به طول می انجام .
ساعت 10 صبح اخرین چهارشنبه ی ماه اگوست این مراسم برگزار
می گردد .شروع مراسم با یک تکه ژامبون اغاز می شود . بالای یک
ستون بلند و چرب در وسط میدان در پلازا یک تکه ژامبون قرار داده
می شود . فردی باید از این ستون بالا برود و ان ژامبون را بردارد
تا فستیوال اغاز گردد . اگر کسی نتواند از این ستون بالا رود با شلیک
تفنگ های ابی به سمت ژامبون فستیوال ادامه می یابد تا اینکه ژامبون
از بالای ستون به زمین افتد . سپس با صدای زنگ کامیون های حامل گوجه
داخل خیابان ها می ایند و گوجه ها را به سمت شهروندان سرازیر می کنند
و جنگ گوجه ها اغاز می گردد.این فستیوال از ساعت شروع به مدت یک
ساعت ادامه می یابد و بعد با صدای زنگی مخصوص تمام میشود و بعد
از ان شهروندان بانیول با شلنگ های اب شهر را شسته و تمیز میکنند .

روشاگشت