همه چیز درباره ویزای مولتی کانادا (ویزای 5 ساله)

همه چیز درباره ویزای مولتی کانادا : مزیت ها

1- اولین مزیت ویزای مولتیپل این است که به دارنده ویزا این اجازه را میدهد که به دفعات به کانادا تردد کند.
2- از طریق کلیه مرز ها و در زمان های مختلف

توجه: ویزای مالتیپل تا یک ماه قبل از تاریخ ابطال گذرنامه فرد دارای اعتبار است.
اعتبار ۴ ساله ویزای مولتی به این خاطر است که گذرنامه های افراد ایرانی بطور معمول تا ۵ سال اعتبار دارند.

طبق دستورالعمل اداره مهاجرت کانادا، چنین ویزایی به طور معمول شامل دو گروه زیر میشود:

– افرادی که به دلایل مورد قبول کنسولگری بصورت مداوم به کانادا سفر میکنند.
– پدر و مادر های مسن و بازنشسته ای که قبلاً از طریق فرزندانشان برای مهاجرت به کانادا اقدام کرده باشند.
– بطور کلی سیاست دولت کانادا به شکلی است که تا جایی که ممکن است تقاضای پدر و مادر ها برای ویزای کانادا را با دیده اغماض بررسی کند و به این گروه ویزا بدهد، بویژه پدر و مادر هایی که بازنشسته شده اند و انگیزه ای برای کار و زندگی در کانادا ندارند و قبلا هم برای مهاجرت به کانادا از طریق فرزندانشان اقدام کرده اند.

البته باید بدانید هیچ تضمینی برای اخذ ویزای کانادا وجود ندارد و در نهایت این افسر مهاجرت کانادا است که تصمیم میگیرد برچسب ویزا را برای شخص بزند یا نه.

همه چیز درباره ویزای مولتی کانادا : چگونه ویزای مالتیپل ۵ ساله کانادا را اخذ کنیم؟

اگر در یکی از دو دسته فوق قرار دارید میتوانید شانس خود را برای اخذ ویزای مالتیپل کانادا امتحان کنید و هنگام تقاضای ویزای مسافرتی، بجای ویزای تک ورودی Single-entry تقاضای ویزای چندگانه Multiple-entry بدهید و امیدوار باشید افسر مهاجرت در ان روز تصمیم بگیرد با درخواست شما موافقت کند.

نکته جالب اینکه اگر کسی شرایط ویزای چندگانه را داشته باشد ولی تقاضای ویزای تک ورودی بدهد، افسر مهاجرت برای این شخص ویزای تک ورودی معمولی صادر میکند ولی در نامه ای که به وی ارسال میشود به شخص اطلاع خواهند داد که اگر ویزای چندگانه تقاضا میداد هم مورد قبول واقع میشد.

همه چیز درباره ویزای مولتی کانادا : مدارک مورد نیاز

1- مدارک اقامت دائم یا موقت فرد مقیم در کانادا

2- ارزشیابی مالی فرد مقیم در کانادا

3- T4

4- گواهی حقوقی فرد مقیم در کانادا

5- بیمه یک ساله برای متقاضی

6- ارائه نتیجه آزمایشات متقاضی از طرف پزشکان مورد تایید.