شرایط اخذ ویزای شینگن بدون دعوتنامه

برای گرفتن ویزای شینگن در صورتی که فامیل درجه یک در هرکدام از کشور های این محدوده داشته باشید میتوانید از سفارت همان کشور اقدام کنید ولی در غیر این صورت فقط از طریق چهار کشور فرانسه، آلمان ، اطریش و هلند میتوانید اقدام کنید.

کشور هایی که میتوانید ویزای شینگن بدون دعوتنامه دریافت کنید ، در زیر ذکر  شده است :

اطریش بهترین گزینه برای گرفتن ویزای شینگن بدون دعوتنامه

در صورتی که دعوتنامه ندارید و میخواهید ویزا بگیرید بهترین گزینه اطریش هست، شما میتوانید با ارائه مدارک برای گرفتن ویزای شینگن به روشاگشت اقدام کنید.

ویزای شینگن بدون دعوتنامه میتواند بهترین گزینه برای شمایی باشد که در آن کشور دوست و آشنا و فامیلی ندارید، که میتوانید از اطریش اقدام کنید و سفر کنید.
ولی به نظرم بهترین راه برای گرفتن ویزای شینگن داشتن یک دعوتنامه (حتی از یک دوست اینترنتی) و مراجعه به سفارت اطریش یا آلمان و ارائه مدارکی شامل بر توان مالی و دلیل برای برگشت به ایران است.

مواردی که دارندگان ویزای شینگن باید آمادگی توضیح داشته باشند:

مسافر ورودی به شینگن باید آماده باشد که در صورتی که در هر زمانی و بهر دلیلی مورد شک مقامات مرز های ورودی شینگن قرار گیرد موارد زیر را توضیح دهد:

*هدف از مسافرت وی چیست و صحت آن را از طریق ارائه مدارک ثابت کند.
*آدرس محل اقامت وی در شینگن کجاست.
*از پس هزینه مدت اقامت خود در شینگن بر خواهد آمد یا خیر
*بلیط ترک شینگن دارا باشد و یا اینکه پول کافی جهت خرید بلیط جهت ترک شینگن را دارا باشد.

ویزای شینگن بدون دعوتنامه برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با گروه مشاورین ویزای شینگن تور اروپا ، روشاگشت در ارتباط باشید.