ویزای شینگن  چیست؟

حتما تا به حال بارها نام ویزای شینگن را شنیده اید.

تا به حال شده به اهمیت این ویزا فکر کنید؟

این ویزا ، اجازه ی سفر به اروپا را برای شما فراهم مبکند.

اروپا قاره ای بسیار توریست پذیر بوده که از جانب ایرانیان نیز طرفداران بسیاری دارد.

به خوبی میدانید که سفر به کشور های اروپایی نیاز به گرفتن ویزا دارد.

اگر مایل به گرفتن ویزای اتحادیه اروپا هستید ، باید برای گرفتن ویزای شینگن اقدام کنید.

یعنی برای کسب ویزای اروپا از طریق ویزای شینگن اقدام کرده و با آن به اروپا سفر کنید.

با داشتن ویزای شینگن شما میتوانید به کشورهای عضو پیمان اروپا سفر کرده و بقیه کشورهای اتحادیه اروپا مثل سوئیس به راحتی به شما ویزا خواهند داد.

 

ویزای شینگن چیست؟

راه های ارتباط با تور اروپا و ویزای شینگن روشاگشت: