به نام خداوند نیک بخشاینده که همه هر آنچه داريم گوشه‌ای از الطاف بيکران اوست. پروردگاری که از نشانه‌های کسب رضای او خدمت به بندگان اوست و در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است؛ به ويژه در بخش صنعت گردشگری، آنچه بيش از همه اهميت و اولويت می‌يابد نقش پررنگ جامعه به عنوان مخاطبان از يک سو و از سوی ديگر توسعه صنعت گردشگردی و معرفی جاذبه توریستی کشور می باشد نیک اندیشان روشاگشت با تلاش روزافزون و کادر فوق حرفه ای در این صنعت افتخار همراهی شما مسافران عزیز را دارد .

  من فقط  دو قانون داشته ام :

تمام تلاشت را بکن و بهترین شکلی میتوانی تلاش بکن این تنها راهی است که میتوانی احساس دستیابی به چیزی را پیدا کنی.

زهرا عقبایی 

مدیرعامل

عضویت در خبرنامه

از آخرین اخبار و تخفیف‌های هیجان‌انگیز ما مطلع شوید.

از تاریخ 2 فوریه 2020 مبلغ ورودی سفارت افراد بزرگسال ۲۰ یورو و کودکان ۵ یورو اضافه خواهد شد.