کاخ الحمرا شاهکار هنر پس از اسلام در اسپانیا است نام دیگر کاخ سرخگون می باشد .کاخ الحمرا با معماری موروها یکی از جاذبه های توریستی بزرگ اروپا به شمار میرود .
کاخ الحمرا مشرف در شهر گرانادا در اسپانیا به عنوان یکی از شاخص ترین نمونه های هنر شمال آفریقا که یکی از مشهورترین بناهای ساخته شده در زمان حاکمیت اسلام به شما می آید .

 

کاخ الحمرا شاهکار هنر پس از اسلام (4)

قصر الحمرا یک شاهکار تمام عیار معماری است که در شمار فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است که شامل قسمت های مختلفی کاخ اصلی ،قلعه ،مسجد و …تشکیل شده است .
برخی از افراد علت نامگذاری این کاخ به الحمرا به خاطر آجرهای سرخ رنگ دیواره های خارجی این بنا  و برخی دیگر افراد به خاطر این که توسط محمد بن الاحمر ساخته شده است دانسته اند  .

کاخ الحمرا شاهکار هنر پس از اسلام

روی هم رفته نمای بیرونی بین الحمرا ساده و تزیینات گوناگون آن به شیوه کاخ سازی بربرهای مراکش در درون خانه تعبیه شده است .
الحمرا شامل سه بخش قصر سلطنتی ،باغ های پلکانی و قلعه می باشد .

قصر سلطنتی خود به سه بخش تقسیم شده است 1-بارگاه که امور روزانه مملکتی و تجاری خود را در آنجا انجام می دادند

2 -شبستان دارای تزیینات زیادی بوده که برای شرفیابی سفرا و مهمانان خاص از آن استفاده میکردند 3- حرم سرا

کاخ الحمرا شاهکار هنر پس از اسلام (1)

بازدید از این جای تاریخی را از دست ندهید با تور اروپای روشاگشت سفر خوشی را برای خود رقم زنید .

شما هم اگر قصد انتخاب تور اروپا را برای گردش دارید بازدید از اماکن اسپانیا را از دست ندهید .

راه های ارتباطی ما: