گرداب عجیب ساخت دست بشر در پرتغال

در قاره اروپا در کشور سرسبز و خوش آب و هوای پرتغال گردابی
عجیب و زیبا وجود دارد که در عین ناباوری حاصل طبیعت نیست
و معماران هنرمند پرتغالی آن را ساخته اند ، در این گرداب ،
هنر دست انسان و طبیعت با هم عجین شده اند، این گودال
زیبا و شگرف در پارکی جنگلی در دل جنگلی زیبا و کوهستانی
سر به فلک کشیده قرار گرفته است.

گرداب عجیب ساخت دست بشر در پرتغال

گرداب عجیب ساخت دست بشر در پرتغال

گرداب عمیق کاوئو چندی است که مورد توجه گردشگران قرار گرفته
و از سراسر جهان پذیرای مسافرانی است که برای تماشای این پدیدهی
زیبا به پرتغال می آیند ، اگر کسی به درون این گودال سقوط کند قطعا
می میرد ، اما همین ترس و وحشت از گودال است که ماجراجویان
را به سمت خود می کشد، حتی برخی به یک قدمی این گودال می روند
و ترسی از مکیده شدن توسط گودال ندارند.
در سال ۱۹۵۵ سدی برای مهار کردن آب رودخانه و تولید برق ساخته شد،
اما برای کنترل سرریز آب سد و انتقال آب رودخانه ی ریبرا ( Ribeira Das Naves )
به دریاچه ی پشت سد کمپریدا ( Lagoa Comprida ) نیاز به ساخت تونلی
بود تا از هدر رفتن آب جلوگیری کند و مصرف آب بهینه سازی شود و
همین دلیلی شد برای ساخت این گرداب زیبا و شگفت انگیز.