فلورانس , خاستگاه رنسانس ایتالیایی

فلورانس , خاستگاه رنسانس ایتالیایی

اگر از زندگیتان به خاطر یکنواختی خسته شده اید در زندگی کمی پس انداز دارید و قصد مسافرت کرده اید  .ما به شما  بازدید از شهر فلورانس ایتالیا را با تور اروپا روشاگشت پیشنهاد میکنیم .   فلورانس یکی از زیباترین شهرهای تاریخی جهان و پر جمعیت ترین شهرهای ایتالیا می باشد که دارای آثار باستانی بسیار زیبایی می [...]