نکاتی در رابطه با لهستان موجود در تور اروپا

نکاتی در رابطه با لهستان موجود در تور اروپا قبل از سفر کردن به هرجای دنیا باید اطلاعاتی در رابطه با همان نقطه کسب کنید تتا در سفر دچار سردرگمی و مشکلات نشوید. سفر به لهستان از همان سفر هاییست که در تور اروپا وجود دارد. تور اروپا سفر به لهستان را در میان گزینه های مهم خویش […]

10 مقصد مهم تور اروپا. بخش سوم،لهستان و ایتالیا (1)

10 مقصد مهم تور اروپا. بخش سوم،لهستان و ایتالیا

10 مقصد مهم تور اروپا. بخش سوم،لهستان و ایتالیا   در ادامه ی معرفی مقصدهای مهم تور اروپا،به دو کشور لهستان و ایتالیا می پردازیم. از لحاظ صنعت گردشگری ایتالیا موفقتر از لهستان است و در این عرصه به یکی از مهمترین مقاصد تور اروپا تبدیل شده است. در مقابل، کشور لهستان لااقل برای مردم [...]