کاخ توپقانی در ترکیه

کاخ توپقانی درترکیه

کاخ توپقانی واقع در استانبول که سلطان محمد فاتح 1959 دستور ساخت این قصر را داد و کار ساختن آن تا 1459 به پایان رسید . از قصرهای معروف امپراتوری عثمانی و از دیدنی های استانبول ، کاخ توپقاپی یا کاخ توپکاپی ست . این قصر بین شاخ طلایی و دریای مرمره استانبول واقع شده و […]

مسجد ایاصوفیه ، شکوه معماری بیزانس در استانبول

مسجد ایاصوفیه ، شکوه معماری بیزانس در استانبول

استانبول یکی از کهن ترین و زیباترین شهرهای جهان است که این شهر در واقع تنها شهری است که که دو قاره بوسفور را به دونیم تقسیم کرده است ایا صوفیه یا حاجیا صوفیه کلیسایی بوده است که 1500 سال پیش در دوره امپراتوری بیزانس به دستور امپراتور کنستانتین اول ساخته شد که سلطان محمد […]