آشنایی با لیختن اشتاین

آشنایی با کشور لیختن اشتاین

آشنایی با کشور لیختن اشتاین درباره ی لیختن اشتاین رژیم کوچک لیختن اشتاین، یک دولت مستقل بین سوئیس و اتریش، یکی از زیباترین کشورهای آلپ در اروپا است. با وجود داشتن تنها 160 کیلومتر مربع و جمعیتی که فقط 35،000 نفر است، لیختن  اشتاین به لطف قوانین مالیاتی مطلوبش قدرت اقتصادی را دارا است و […]