آلاسکای اروپا

آلاسکای اروپا

آلاسکای اروپا رودخانه راپای سوئد، آلاسکای اروپا با این که رودخانه راپا در سوئد تنها 75 کیلومتر طول دارد اما از میان مکان‌هایی خارق‌العاده عبور می‌کند. این رودخانه از سرچشمه‌اش تا دریاچه Tjaktjajaure امتداد دارد. مشهورترین بخش این رودخانه دلتای Laitaure در دهانه دریاچه است.به خاطر طبیعت بکر و دست نخورده و مناظر خشن و […]