ویزای شینگن هلند و مراحل اخذ آن

ویزای شینگن هلند و مراحل اخذ آن

ویزای شینگن هلند و مراحل اخذ آن چیست؟ برای دریافت ویزای شینگن هلند نیز باید همانند کشورهای دیگر در ابتدای کار به دریافت فرم تقاضای دریافت ویزا اقدام نمایید. اولین مرحله برای دریافت ویزای هر کشور تکمیل فرم تقاضای آن می باشد. بهترین کار این است که در ابتدا و قبل از دریافت فرم تقاضای […]

نکات اخذ ویزای شینگن اسپانیا

نکات اخذ ویزای شینگن اسپانیا

نکات اخذ ویزای شینگن اسپانیا چیست؟ مراحل دریافت ویزای شینگن اسپانیا دریافت فرم تقاضای ویزا اولین کار برای گرفتن ویزای شینگن اسپانیا میباشد که با مراجعه به دفتر کنسولی سفارت اسپانیا، واقع در شهر تهران صورت میپذیرد. این فرم در دو نسخه تکمیل‌ شده و فرد متقاضی ملزم به تحویل آنها به همراه دیگر مدارک […]

اخذ ویزای شینگن هلند

راهنمای اخذ ویزای شینگن هلند

چقدر شانس اخذ ویزای شینگن هلند دارم؟ برخی  از ارائه درخواست اخذ ویزای شینگن هلند نیز بیم دارند و شاید فکر میکنند درصد قبولی بسیار بسیار پایین بوده و سفارت هلند ویزا به هرکسی نمیدهد. اما باید گفت اگر مدارک شما تمام و کمال کامل و بدون نقص باشد چرا باید سفارت مانع سفر شما […]