لیست اشیای ممنوع در پرواز

لیست اشیای ممنوع در پرواز

لیست اشیای ممنوع در پرواز های خارجی ضمن رعایت اصول امنیتی، محدودیت‌هایی برای حمل برخی از اشیا برای مسافران وجود دارد. ورود اشیای زیر به هواپیما، در بخش بار و کابین ممنوع می باشد: - انواع مختلف مواد منفجره، آتش زا و سریع‌ الاشتعال - انواع مختلف اسپری‌ و کپسول های شیمیایی تحت فشار مانند بیهوش کننده، دفاع شخصی [...]