بازدید از اسوالبارد نروژ با تور اروپا

بازدید از اسوالبارد نروژ با تور اروپا

بازدید از اسوالبارد نروژ با تور اروپا ( Svalbard) بازدید از اسوالبارد نروژ با تور اروپا :  اسوالبارد به معنی (“کوه های ناهموار”) یک مجمع الجزایر نروژی در اقیانوس اطلس بوده که در شمال سرزمین اروپا  واقع شده است . جزایر این گروه از 74 درجه تا 81 درجه شمالی و از 10 درجه تا 35 درجه شرق طول می […]