بازدید از اماکن دیدنی اروپا با تور اروپا

بازدید از اماکن دیدنی اروپا با تور اروپا

اروپا قاره ای است که به طور کامل در نیمکره شمالی و عمدتا در نیمکره شرقی قرار دارد. این است که توسط اقیانوس شمال قطب شمال، اقیانوس اطلس به غرب و دریای مدیترانه به جنوب مرز است. این قسمت از غربی ترین اوراسیا را تشکیل می دهد. بازدید از اماکن دیدنی اروپا با تور اروپا […]