بازدید از جزیره اسکای با تور اروپا

بازدید از جزیره اسکای با تور اروپا

بازدید از جزیره اسکای با  تور اروپا     جزیره اسکای Skye در اسکاتلند واقع شده است. مساحت این جزیره  650 کیلومتر مربع است.  دارای رتبه 2 بالاترین ارتفاع 950  در جهان می باشد. جمعیت جزیره اسکای 10،008 رتبه 4 جمعیت، تراکم جمعیت 6.04 نفر می باشد. Skye یا جزیره Skye بزرگترین و شمالی ترین جزایر اصلی در […]