بازدید از رستوران زیر دریایی،در مالدیو با توراروپا

بازدید از رستوران زیر دریایی،در مالدیو با توراروپا

بازدید از رستوران زیر دریایی،در مالدیو با توراروپا بازدید از رستوران زیر دریایی،در مالدیو با توراروپا: Ithaa، که به معنای مروارید مادر در Dhivehi، اولین رستوران زیرزمینی جهان است. با هفت رستوران مختلف، برنده جایزه Conrad مالدیو جزیره Rangali برای غذاهای بین المللی و انتخاب شراب استثنای مشهور است.  این 16 پله در زیر سطح […]