بازدید از شهر پمپئی ایتالیا با تور اروپا

بازدید از شهر پمپئی ایتالیا با تور اروپا

بازدید از شهر پمپئی ایتالیا با تور اروپا Pompeii شهر رومی باستانی در نزدیکی مدرن ناپل، در منطقه کامپانیا ایتالیا، در قلمرو پومپی بود. Pompeii، همراه با Herculaneum و بسیاری از ویلاها در منطقه اطراف، عمدتا تخریب شده و زیر خاک 4 تا 6 متر (خاکستری و آتشفشانی) در فوران کوه ووسویوس در 79 سالگی به […]