بازدید از قصر نوی‌شوان‌اشتاین با توراروپا

بازدید از قصر نوی‌شوان‌اشتاین با توراروپا

بازدید از قصر نوی شوان‌اشتاین با توراروپا قصر نوی‌شوان‌اشتاین : یک کاخ احیاء رومیانه قرن نوزدهم در یک تپه ناهموار در بالای روستای Hohenschwangau نزدیک Füssen در جنوب غربی بایرن آلمان است. قلعه به عنوان یک خانه برای پادشاه در نظر گرفته شده بود، تا زمانی که در سال 1886 درگذشت. مدت کوتاهی پس از مرگ […]