برن شهر سوئیسی در تور اروپا

برن شهر سوئیسی در تور اروپا

برن شهر سوئیسی در تور اروپا   سوئیس یکی از کشور های موجود در تور اروپا ، کشوریست در اروپای غربی که از شمال با آلمان، از جنوب با ایتالیا ، از شرق با اتریش و از غرب با فرانسه همسایه است. سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و  زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش در آن به رسمیت شناخته می‌شوند. سوئیس سابقه طولانی بی‌طرفی در مناسبات جهانی دارد، به‌ طوری‌ […]