بازدید از بزرگترین شهر در صربستان با تور اروپا

شهر بلگراد ،بزرگترین شهر در صربستان بلگراد پایتخت کشور جنوب شرقی اروپا در صربستان است. قلعه تحمیل کننده در سانحه دانوب و رودخانه ساوا یکی از جاذبه های این شهر بزرگ است که با ارزانترین توراروپا  باید دیدن کنید. این قلعه عهدی از اهمیت استراتژیک شهر به امپراتوریهای روم، بیزانس، عثمانی، صرب و اتریش است […]