بلندترین دیوار صخره ای اروپا

بلندترین دیوار صخره ای اروپا

دیوار ترول نروژ، بلندترین دیوار صخره ای اروپا دیوار ترول در منطقه Romsdal نروژ قرار گرفته است. این دیوار مسحورکننده، بخشی از کوهستان Trolltindene در دره Romsdalen است. این دیوار 1100 متری، بلندترین صخره‌ی عمودی در اروپا است. این صخره چالشی وسوسه‌کننده برای صخره‌نوردان و چتربازان ارتفاع پایین در تور اروپا است. توفان‌های گه‌گاه و یخ […]