بهترین روستاهای فرانسه

به بهترین روستاهای فرانسه با تور اروپا سفر کنید . با تور روشاگشت بازدید از بهترین روستاهای فرانسه را تجربه کنید.  روشفور آن تِر روشفور آن تِر (Rochefort-en-Terre) یکی از زیباترین روستاهای فرانسه به شمار میرود که در منطقه بروتین (Bretagne) واقع شده است و جمعیت آن طبق آمارگیری سال 2013، به حدود 674 نفر […]