به نظر شما تنبل ترین کشور جهان کجاست ؟

به نظر شما تنبل ترین کشور جهان کجاست ؟

به نظر شما تنبل ترین و فعال ترین کشور جهان کجاست؟حدس شما چیست؟ تنبل ترین کشور جهان ، محققین با بررسی میزان فعالیت بیش از 700000 نفر در46 کشور جهان توانسته اند میزان فعالیت و تعداد قدم هایی که به طور متوسط مردم هر کشور بر می دارند را بررسی کنند. در این میان ساکنین […]