۱۰ فستیوال مشهور دنیا

۱۰ فستیوال مشهور دنیا

۱۰ فستیوال مشهور دنیا جشنواره”کارناوال” یا فستیوال برگزاری مراسمی است که برگزارکنندگانش اتفاق خوشایندی که مثلاً سال پیش در عرصه‌های مختلف علمی، هنری، فرهنگی، صنعتی و نظایر آن رخ‌داده است، امسال مورد معرفی و تجلیل و تمجید قرار دهند. سخنرانان فستیوال می‌توانند در باب موضوع جشنواره صحبت کنند با این تفاوت که مطالب باید به‌سوی معرفی […]